Wybrane zagadnienia i elementy pneumatyki

B

pneumatyka-jednostka ciśnienia kompresora, sprężarki, niezbedna dla określenia podstawowych parametrów urządzenia.Bar (bar)

Jednostka ciśnienia stosowana w technice płynów, obok legalnej jednostki ciśnienia w układzie SI (tj. l [Pa]), obecnie jest ona dopuszczona do stosowania. Bardzo popularna zwłaszcza na zachodzie. Stąd parametry techniczne kompresorów i pomp próżniowych bardzo często są określane w barach.

[1  bar  = 10 000 Pa = 0,1 MPa]

bekomaty - automatyczne zawory wydmuchowe, kondensatableiter  kondensate drain dren kondensatu,bekomat 21, automatyczny zawór odwadniający,bekomaty - automatyczne zawory odwadniające,Bekomat - rodzina automatycznych zaworów spustowych firmy BEKO.

Typoszereg bekomatów obejmuje kilka modeli o różnych wydajnościach i ciekawych rozwiązaniach technicznych . Bekomaty mogą mieć kształty różne  w zależności np. od wydajności kompresora który zasila konkretną instalację.

możemy wymienić min:

  • Bekomat 31-2 dla wydajności sprężarki do 2,5m3/min
  • Bekomat 32-2 dla wydajności kompresora do 5 m3/min
  • Bekomat 12 dla wydajności sprężarek do 6,5 m3/min
  • Bekomat 13 dla średniej wielkości sprężarkowni do 30 m3/min
  • Bekomat 14 dla wydajności kompresorów do 130 m3/min
  • Bekomat 16 dla bardzo dużych wydajności sprężarkowni

standartowo podaje się wydajności dla ciśnienia 7 bar;

dostępne są również produkty na wyższe ciśnienia pracy instalacji

więcej na temat zaworów spustowych kondensatu>>>

patrz również: zawór wydmuchowy kondensatu
ComFilter KONTAKT (+48) 787 715 251 (+48) 608 106 920 comfilter(at)comfilter.pl
Odwiedź nas na Facebooku comfilter(at)comfilter.pl   KONTAKT  OFERTA  (+48) 787 715 251  (+48) 608 106 920   FAQ polityka prywatności