Klasy zanieczyszczeń i klasy jakości według DIN ISO 8573-1

Jaka jakość powietrza jest wymagana do poszczególnych rodzajów zastosowań [>>>>>]

Klasa

Zawartość oleju

Cząstki stałe zanieczyszczeń

Wilgoć

 

 

Maksymalna ilość cząstek w m3

Ciśnieniowy punkt rosy
  < = 0,1 0,1 < d < = 0,5 0,5 < d < = 1,0 ,0 < d < = 5,0 1    
0    stosownie do wymagań użytkownika        

1

< = 0,01 mg/m3

brak wymagań

100

1

0

< = - 70 °C

2

< = 0,1 mg/m3

brak wymagań

100 000

1 000

10

< = - 40 °C

3

< = 1 mg/m3

brak wymagań

brak wymagań

10 000

500

< = - 20 °C

4

< = 5 mg/m3

brak wymagań

brak wymagań

brak wymagań

1 000

< = + 3 °C

5

-

brak wymagań

brak wymagań

brak wymagań

 20 000

< = + 7 °C

6

-

-

-

-

-

< = + 10 °C

Klasy 6 i 7 zostały określone wg maksymalnej wielkości i gęstości cząstek

Klasa 6: d < =   5 μm  i  gęstość  < =   5 mg/m3

Klasa 7: d < = 40 μm  i  gęstość  < = 10 mg/m3

Jaka jakość powietrza jest wymagana do poszczególnych rodzajów zastosowań [>>>>>]

Klasy 7 do 9 zostały określone wg zawartości cieczy wodnej

Klasa 7: C < = 5 mg/m3

Klasa 8: 0,5g/m3 <C < = 5 mg/m3

Klasa 9: 5 g/m3 <C < = 10 mg/m3

Wymagania dotyczące powietrza do oddychania>>>

 

Farmacopee

Europenne

Tlenek węgla CO [ppm] < 5
Dwutlenek węgla CO2 [ppm] < 500
Para wodna   [ppm] < 60
Dwutlenek siarki SO2 [ppm] < 1
Tlenki azotu NOx [ppm] < 2
dwutlenek azotu NO2 [ppm] < 2
Pary oleju   [mg/m3] < 0,1
Tlen O2 [ppm] < 21 (+/-1)

Wymagania normy: DIN3188/EN12021 (powietrze do oddychania)

Tlenek węgla CO [ppm] < 30/15
Dwutlenek węgla CO2 [ppm] < 800/500
Para wodna temperatura punktu rosy poniżej + 5oC
Olej   [mg/m3] < 0,3/0,5
ComFilter KONTAKT (+48) 787 715 251 (+48) 608 106 920 comfilter(at)comfilter.pl
Odwiedź nas na Facebooku comfilter(at)comfilter.pl   KONTAKT  OFERTA  (+48) 787 715 251  (+48) 608 106 920   FAQ polityka prywatności