koszty sprężonego powietrza - ile energii mozna zaoszczędzić?Sprężarki śrubowe, kompresory - odzyskiwanie ciepła za pomocą kanałów wentylacyjnych

Możliwości odzysku ciepła - kanały wentylacyjnewykorzystanie ciepła sprężarek - bezpośrednie skierowanie strumienia ciepła na halę produkcyjną;

  Obecne ciągle rosnące ceny energii przyczyniają się znacznie do co coraz większego poszanowania i wykorzystania wszystkich rodzajów energii. Postęp technologiczny i możliwości wykorzystania wymienników ciepła do praktycznie każdego typu sprężarki śrubowej, czyni każde przedsięwzięcie opłacalnym. W praktyce wykorzystuje się już urządzenia od 7,5 kW mocy silnika zasilającego sprężarkę śrubową. Przedsięwzięcia zmierzające do wykorzystania ciepła sprężarek powietrza są zawsze opłacalne. Różnica zazwyczaj sprowadza się do okresu po jakim następuje zwrot kosztów poniesionych na inwestycję

 Najprostszym  sposobem wykorzystania energii wydzielającej się w postaci strat w procesie produkcji sprężonego powietrza jest wykorzystanie ciepła do dogrzewania pomieszczeń produkcyjnych (hal) w okresie zimowym. Mimo że nie wykorzystuje się takiego potencjału jak w przypadku zastosowania wymienników olejowowo-wodnych i tak przedsięwzięcie jest opłacalne; a jednocześnie usprawnia pracę sprężarki powietrza - bardziej stabilne chłodzenie i wymiana ciepła z otoczeniem

   W tej metodzie możliwe jest wykorzystanie "energii strat" oczywiście tylko w okresie zimowym. Niemniej jednak ogrzewanie to stanowi znakomite uzupełnienie ogrzewania podstawowego, jednocześnie poprawiając warunki eksploatacji sprężarki. W tym przypadku wystarczy tylko odpowiednie ukształtowanie kanałów wentylacyjnych odpowiednio kierujących strumień powietrza, oraz eliminujących hałas.

   Oczywiście pomieszczenie sprężarkowni musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie hali produkcyjnej. W tym celu urządzenia sprężające powietrze muszą charakteryzować się odpowiednio niskim poziomem hałasu. (poziom ten musi być dostosowany do warunków określonych w odpowiednich przepisach na poszczególnych stanowiskach pracy)

   Sprężarki BOGE spełniają te wymagania i zgodnie z normą ISO DIN 45635 mogą być praktycznie instalowane bezpośrednio obok stanowiska pracy. Istnieje możliwość zastosowania urządzeń z wytłumieniem specjalnym. Przykładowe schematyczne rozwiązanie problemu przedstawia poniższy rysunek:
   Zimą używa się ciepłego powietrza zużytego do ogrzewania pomieszczeń. Latem jest ono odprowadzane na zewnątrz.

ComFilter KONTAKT (+48) 787 715 251 (+48) 608 106 920 comfilter(at)comfilter.pl
Odwiedź nas na Facebooku comfilter(at)comfilter.pl   KONTAKT  OFERTA  (+48) 787 715 251  (+48) 608 106 920   FAQ polityka prywatności