Sprężarki  powietrza - Koszty wytwarzanie sprężonego powietrza czy opłacalny jest odzysk energii?

systemy odzysku i zagospodarowania  ciepła ze sprężarek powietrza;Odpowiedź brzmi zdecydowanie tak i jest to chyba jedna z najszybciej amortyzujących się inwestycji, bo często zamyka się w jednym okresie grzewczym; a inwestycja już jest opłacalna dla sprężarki o mocy 10 kW. Mało tego; jeżeli sprężarka większość czasu jest włączona, to ogrzewanie będzie nawet skuteczniejsze niż pieca grzewczego o mocy 10 kW i całkowicie bez paliwa i dodatkowych rachunków za prąd.

sposoby odzysku ciepła>>>

Ile energii zużywanej przez sprężarki śrubowe można zaoszczędzić?

     Przy systemie Duotherm mamy do dyspozycji 75 % mocy elektrycznej pobieranej przez sprężarkę z sieci. Chodzi tutaj o ciepło odprowadzane przez olej kompresorowy.      Wartości podane w tabeli odnoszące się do ilości wykorzystanego ciepła i ilości ciepłej wody zostały opracowane w oparciu o prawo zachowania energii oraz powszechnie obowiązujących zasadach przewodności ciepła. Są one prawdziwe dla obydwu systemów "Duotherm". Przy wykorzystaniu systemu "Duotherm BWT" ogrzewanie wody użytkowej powyżej + 55 °C jest nieekonomiczne, ponieważ ilość ogrzanej wody jest zbyt mała.

     Do obliczenia podanych wartości przyjęto pracę ciągłą sprężarki a straty ciepła ze względu na różne warunki eksploatacji pozostają nieprzewidywalne. Obliczenia oszczędności energii cieplnej opierają się na podstawie konwencjonalnego ogrzewania olejowego:

Jaki potencjał mamy do wykorzystania?

 

- Wartość cieplna spalania dla oleju opałowego - Cena oleju opałowego - Sprawność urządzenia - Roboczogodziny

38,0 MJ/l 2,00 PLN/l 75% 1000 h

Moc zasilania [kW]

Moc odprowadzona [kW/h]

Wykorzystana ilość ciepła [MJ/h]

Ilość wody przy

Oszczędność kosztów przy 1000 rg

potencjał energetyczny do wykorzystania przy ruchu ciągłym przy założeniu 8000 rg

Δt 25 K 313>338K [m3/h]

Δt 35 K 293>328K [m3/h]

Δt 50 K 293>343K [m3/h]

11,0 8,9 32,0 0,305 0,217 0,152 2 245,00 PLN 17 960,00 PLN
15,0 12,3 44,2 0,420 0,300 0,210 3 100,00 PLN 24 800,00 PLN
18,5 14,8 53,2 0,509 0,363 0,255 3 730,00 PLN 29 840 PLN
22,0 17,7 63,7 0,609 0,435 0,305 4 470,00 PLN 35 760,00 PLN
30,0 24,4 87,8 0,835 0,596 0,417 6 160,00 PLN 49 280,00 PLN
37,0 30,3 109,0 1,040 0,743 0,52 7 650,00 PLN 61 200,00 PLN
45,0 37,7 135,7 1,295 0,925 0,647 9 525,00 PLN 76 200,00 PLN
55,0 45,5 163,8 1,565 1,118 0,782 11 500,00 PLN 92 000,00 PLN
65,0 54,9 197,6 1,885 1,346 0,942 14 750,00 PLN 118 000,00 PLN
75,0 63,1 227,1 2,170 1,550 1,085 15 935,00 PLN 127 480,00 PLN
90,0 74,0 266,4 2,545 1,818 1,272 18 700,00 PLN 149 600,00 PLN
110,0 90,0 324,0 3,095 2,210 1,547 22 735,00 PLN 181 880,00 PLN
132,0 110,5 397,0 3,800 2,714 1,900 27 850,00 PLN 222 800,00 PLN
160,0 133,5 480,6 4,590 3,278 2,295 33 725,00 PLN 269 800,00 PLN
200,0 168,3 605,8 5,790 4,136 2,895 42 500,00 PLN 340 000,00 PLN
250,0 208,9 752,0 7,180 5,128 3,590 52 750,00 PLN 422 000,00 PLN

To są możliwości od nas zależy czy z nich skorzystamy - bez względu na to czy wykorzystamy  czy nie energia i tak musi być odprowadzona

Sprężarki oferują olbrzymie możliwości oszczędności kosztów i energii dzięki wykorzystaniu strat cieplnych. Samo sprężone powietrze też powinno być wykorzystywane bardzo rozsądnie - koszty wynikające ze strat są naprawdę znaczące, zwłaszcza że nieszczelności kosztują nawet wtedy gdy linia produkcyjna jest wyłączona.

     Koszty inwestycji dla urządzeń odzysku ciepła zależą w dużej mierze od faktycznych warunków techniczno - architektonicznych w miejscu lokalizacji sprężarek. Musicie Państwo przewidzieć i mieć znaczący wpływ na czas amortyzacji urządzenia.

     Należy zdecydować, czy ciepło "odpadowe" należy wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń lub do podgrzewania wody przemysłowej albo wody centralnego ogrzewania. Nie należy przy tym zapominać, że ogrzewanie pomieszczeń w okresie letnim będzie niewykorzystane.

     Znaczącą rolę przy rozważaniu możliwości wykorzystania odzysku ciepła odgrywa wykorzystanie sprężarki. Im dłuższy jest czas włączenia sprężarki tym większa jest korzyść z wykorzystania energii cieplnej, ponieważ ciągle i w wystarczającej ilości jest ona do dyspozycji.

     W każdym przypadku przed zainstalowaniem urządzenia do odzysku ciepła należy dokonać wnikliwej analizy dla obszaru, w którym ma być ono zainstalowane, a następnie porównać je z przeciętnym czasem eksploatacji sprężarki.

     Na podstawie tego porównania będzie można określić ekonomiczność urządzenia odzysku ciepła oraz stwierdzić czy jego zastosowanie pokryje w całości potrzeby na ciepło, czy też będzie należało zastosować drugi niezależny system grzewczy.

ComFilter KONTAKT (+48) 787 715 251 (+48) 608 106 920 comfilter(at)comfilter.pl
Odwiedź nas na Facebooku comfilter(at)comfilter.pl   KONTAKT  OFERTA  (+48) 787 715 251  (+48) 608 106 920   FAQ polityka prywatności