Technika próżniowa - Pompy próżniowe i kompresory nisko-ciśnieniowe do powietrza

pompy próżniowe, kompresory, suche olejowe, bezolejowe, z pierścieniem cieczowym innePompy próżniowe to urządzenia stosowane, praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Dobór pomp próżniowych podobnie jak innych urządzeń technicznych jest procesem złożonym. Bardzo istotnym jest wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego. Będzie miało ono bardzo duży wpływ na późniejsze zużycie energii i koszty eksploatacyjne. W zależności od warunków pracy - składu zassanego medium - należy zwrócić uwagę na odpowiednie wykonanie materiałowe i techniczne np. odporność dla stref zagrożonych wybuchem.
polecamy pompy próżniowe do powietrza min. następujących producentów:

Proponujemy dostawę pomp próżniowych różnych typów - rodzaj zastosowanego urządzenia próżniowego jest zależny od wymagań technologicznych

Sucha bezolejowa pompa próżniowa łopatkowa DVP; Włochy;Pompy próżniowe "suche" - Pompy powietrza

Czynnikiem roboczym w pompach próżniowych suchych są specjalne łopatki grafitowe
Zakres wydajności: 3,5 do do 250 m3/h, a nawet do 500 m3/h
Osiągana próżnia 150 do 100 mbar abs.
Ze względu na brak oleju pompy próżniowe z łopatkami grafitowymi idealne do drukarni, poligrafii, przemysłu drzewnego itp.
modele klasyczne

Olejowa łopatkowa pompa próżniowa; DVP; Włochy;Pompy próżniowe "olejowe" - pompy próżniowe łopatkowe

pompy próżniowe olejowe stosuje się wszędzie tam gdzie jest wymagana głęboka próżnia, np podtrzymywanie przedmiotów podczas transportu. czynnikiem uszczelniającym jest olej cyrkulujący w wewnątrz pompy. Olej zawracany jest do obiegu przy użyciu tzw filtrów  wydechowych - separatorów oleju.

Zakres wydajności: 6 do do 600 m3/h
Osiągana próżnia 3 do 0,1 mbar abs.

dmuchawy bocznokanałowe do powietrza, do pracy próżniowej i cisnieniowej; Dmuchawy bocznokanałowe wentylatory turbinowe do powietrza

pompy próżniowe wentylatory bocznokanałowe stosowane są wszędzie tam, gdzie przy stosunkowo niskiej próżni niezbędna jest duża wydajność ssania. Dmuchawy z kanałem bocznym pracują bezstykowo (bez części trących) - co zapewnia długą i bezawaryjną pracę

Bardzo duży wybór urządzeń, różne modele dmuchaw dostosowane do indywidualnych potrzeb, od małych wręcz miniaturowych po ogromne urządzenia przemysłowe

zakres wydajności nawet do 2150  m3/h

 

Części zamienne, materiały eksploatacyjne, łopatki grafitowe, filtry wydechowe do pomp próżniowych,

Części zamienne materiały eksploatacyjne do pomp próżniowych

filtry wydechowe - separatory oleju
łopatki grafitowe
osprzęt

sprężarki srubowe do powietrza do zastosowań przemysłowych, stopień sprężania Boge,Sprężarki powietrza

sprężarki śrubowe  do wytwarzania sprężonego powietrza
sprężarki stomatologiczne
sprężarki wysokociśnieniowe

więcej>>>

pompy z pierścieniem (płaszczem) wodnym-powiększ obrazek- idealna do przetłaczania gazów o dużej wilgotności, pompa próżniowa do suszarni drewna, może pracować jako dmuchawa do napowietrzania ścieków,Pompy próżniowe w wersji monoblokowej

Zakres wydajności 3-480 m3/h
próżnia końcowa 33 mbar abs.

wyjątkowo ekonomiczne zabudowa kompaktowa pompa próżniowa z pierścieniem wodnym zamontowana na standartowym silniku - urządzenie gotowe do pracy

Do najważniejszych zalet pomp uszczelnianych pierścieniem wodnym należą m.in.:
  • Wysoka jakość wykonania i niezawodność dzięki prostej i zwartej konstrukcji.
  • Możliwość przetłaczanie większości gazów, w tym mieszanin gazów i cieczy, np. bardzo wilgotnego powietrza.
  • Sprężanie w pompie ma charakter izotermiczny.
  • Jedyną częścią ruchomą pompy jest wirnik.
  • Możliwe są inne wykonania materiałowe (Hasteloy, Tytan).
  • Praca bez oleju - obsługa i konserwacja ograniczone są do minimum, przyjazna dla środowiska naturalnego
  • Cichobieżność i niski stopień wibracji
  • dmuchawy  kompresory

Zasady użytkowania i konserwacji jednostopniowych olejowych łopatkowych pomp próżniowych serii BVM-BVS 12-36

POMPY PRÓŻNIOWE - UWAGI OGÓLNE:

rysunek złożeniowy pompy ssącej - powiększ widok,   W szczególnych warunkach użytkowanie pomp próżniowych może być niebezpieczne. Zaleca się bezwzględnie odłączenie zasilania pompy próżniowej przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych. Należy chronić pompę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jeżeli pompa współpracuje z materiałami i/lub w instalacjach niebezpiecznych, to należy zapewnić szczególne środki bezpieczeństwa dla obsługi oraz maszyn.

Pompy próżniowe - INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI:

Opis działania:

    Pompy podciśnieniowe typu BVM-BVS 12-36, są to jednostopniowe olejowe pompy próżniowe łopatkowe. Znormalizowany silnik pompy (MEC) napędza zespół pompowy poprzez sprzęgło elastyczne (nr 15). Zbiornik oleju oraz filtr/separator zamocowano bezpośrednio do wydmuchu pompy próżniowej. Separacja powietrza i oleju jak również próżni następuje w zespole filtracji. W zespole ssania (nr 26) znajduje się siatka filtracyjna oraz zawór kontrolny. Pompy te są przeznaczone do wypompowywania gazów ze zbiorników próżniowych w zakresie 10-400mbar(abs.) dla BVM oraz 0,5-20mbar(abs.) dla BVS. Jeżeli pompa próżniowa jest narażona na przetłaczanie bardzo zanieczyszczonych gazów, to należy zastosować dodatkowy filtr na wlocie.

Pompy próżniowe - użytkowanie:

    Pompy podciśnieniowe BVM i BVS powinny być zamontowane w pozycji poziomej i przytwierdzone do podłoża. Należy zapewnić swobodny dostęp do filtra i korka wlewu oleju, również wziernik powinien być widoczny w celu okresowej poziomu oleju. UWAGA: Pompa powinna być zlokalizowana w pomieszczeniach wentylowanych, umożliwiających odprowadzenie nadmiaru ciepła wydzielanego podczas pracy. Jeżeli chłodzenie pompy próżniowej jest zbyt małe, to może dojść do jej przegrzania i unieruchomienia.
Pompy próżniowe - podłączenie na ssaniu:
    Podłączenie pompy do instalacji próżniowej powinno być wykonane prawidłowo i musi być szczelne. Ewentualne nieszczelności wpłyną na obniżenie poziomu próżni. Przewody połączeniowe powinny mieć średnicę odpowiadającą średnicy otworu pompy próżniowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość rurociągów oraz unikać ich przewężenia.
Pompy próżniowe - wydmuch:
Pompy podciśnieniowe BVM, BVS wyposażone zostały w filtr/separator oleju, który zatrzymuje do 99% oparów oleju. Filtry te zapewniaj ą brak oleju w wydmuchiwanych gazach nawet w szczególnie trudnych warunkach pracy pompy próżniowej. Całkowite zabrudzenie (zużycie) filtra/separatora objawia się przez pojawienie się mikro kropelek oleju w wydmuchiwanych gazach. W takim przypadku należy wymienić filtr/separator.
Pompy próżniowe - uwagi eksploatacyjne:
    Nigdy nie uruchamiaj pompy, gdy przewody połączeniowe są niedrożne, lub brudne i zawierają obce ciała stałe. Należy zachować odpowiedni przekrój przewodu wydmuchowego. Bezpośrednio przed uruchomieniem pompy próżniowej należy sprawdzić , czy zawory blokujące przepływ są otwarte, a same przewody drożne i czyste. W przypadku przetłaczania niebezpiecznych gazów należy się upewnić , że zarówno instalacja dolotowa do pompy próżniowej, jak również wydmuchowa są szczelne. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie na wylocie wynosi 1,15bar.
Wymiana oleju (uwaga: pompy próżniowe są dostarczane bez oleju):
    Przed uruchomieniem pompy upewnij się, że w zbiorniku jest olej. Aby napełnić pompę próżniową olejem odkręć korek (nr 22) i wlej wymaganą ilość oleju, którego poziom powinien sięgać do połowy wziernika (nr 17).

UWAGA: praca pompy próżniowej bez oleju może doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia (zatarcia).

    Nie dolewaj oleju powyżej maksymalnego poziomu, gdyż może to spowodować uszkodzenie separatora oleju i/lub samej pompy. Zalecany typ oleju: ISO68

Pompy próżniowa - Podłączenie elektryczne:
    Przed wykonaniem instalacji elektrycznej i podłączeniem pompy próżniowej upewnij się, że miejsce przyłączenia jest odizolowane od napięcia. Podłączenie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Silnik elektryczny powinien by ć zabezpieczony od strony elektrycznej przed przeciążeniem (patrz tabliczka znamionowa na silniku). Upewnij się o skuteczności uziemienia i zerowania. Wykonaj podłączenia elektryczne na zaciskach silnika zgodnie ze schematem elektrycznym. Sprawdź kierunek obrotów silnika poprzez jego krótkie załączenie (4-5sek.). Prawidłowy kierunek obrotów pokazuje strzałka na osłonie wentylatora. W przypadku błędnego kierunku obrotów zamień kolejność dwóch z trzech faz w silniku trójfazowym

UWAGA: praca pompy w odwrotnym kierunku może doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia.

Pompy próżniowe - smarowanie:

    Sprawdzaj raz w tygodniu poziom oleju w pompie próżniowej, oraz w razie potrzeby uzupełnij do poziomu poniżej maksimum.

Uzupełniaj olej, gdy pompa jest wyłączona.

Wymień olej po upływie każdego interwału 1000  godz. pracy, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Wymiana oleju powinna być wykonywana po wyłączeniu pompy próżniowej, ale najlepiej bezpośrednio po pracy, gdy jest jeszcze ciepła.

Wykręć korek spustowy oleju (nr 18) i pozwól na całkowite jego wypłynięcie do przygotowanego wcześniej odpowiedniego naczynia.

UWAGA: w zależności od technologii procesów niebezpieczne materiały mogą się wydostać podczas usuwania oleju. Należy się bezwzględnie stosować do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utylizacji odpadów.

Gdy już pompa próżniowa zostanie całkowicie opróżniona z oleju wkręć ponownie korek spustowy. Załącz pompę próżniową na max.10sek a następnie natychmiast ją zatrzymaj. Odkręć ponownie korek spustu oleju w celu usunięcia resztek zużytego oleju. Dokręć korek spustu, a następnie zalej pompę próżniową świeżym olejem zgodnie z pkt.2.4.

Aby wymieni ć filtr/separator odkręć pokrywę boczną zbiornika oleju (nr 29), odkręć śrubę mocującą filtr (nr 19) i wyjmij go. Oczyść gniazdo i załóż nowy filtr dokręcając śrubę mocującą. Załóż i zakręć pokrywę boczną zbiornika.

Dodatkowe uwagi odnośnie prawidłowej eksploatacji pomp próżniowych:

Przy temperaturach poniżej 12o C zaleca się rozgrzanie pompy poprzez jej załączeni i pracę przez około 5min w warunkach wysokiej próżni (zdławienie przepływu na rurociągu dolotowym).

Pompy próżniowe ostrzeżenia

    Unikaj długotrwałej pracy pompy próżniowej bez obciążenia (ssanie z atmosfery).

    Nie załączaj/wyłączaj pompy zbyt często, co może doprowadzić do szybkiego zużycia sprzęgła.

    Pompa podciśnieniowa może zasysać i przetłaczać niewielkie ilości pary wodnej, ale nie należy dopuszczać do kondensacji pary wodnej w pompie i jej mieszania się z olejem. Po każdym cyklu pracy z zawartością pary wodnej należy zastosować przewietrzanie pompy próżniowej przez 20-30min.Podobne przewietrzanie zaleca się zastosować po każdym dłuższym przestoju pompy.

UWAGA:

    Każdorazowo przed pracami serwisowymi należy się upewnić , że zasilanie pompy próżniowej jest odłączone i zabezpieczone przed ponownym przypadkowym załączeniem. Zamawianie części zamiennych:

W celu zamówienia części zamiennych prosimy o podanie:

Modelu pompy próżniowej (np. BVM 36)

Numeru seryjnego z tabliczki znamionowej pompy

Pompy próżniowe - objawy i usuwanie usterek:
Pompy próżniowe -  Objawy Przyczyna Zalecenia

Nieszczelności Zmierz poziom próżni bezpośrednio przy pompie próżniowej. Jeżeli jest właściwy poszukaj nieszczelności w instalacji zewnętrznej. Brudny olej Wymień olej na nowy, wymień/oczyść separator

Pompy próżniowe osiągają zbyt niski poziom próżni

Straty próżni Sprawdź filtr dolotowy, sprawdź rotor i łopatki
Nieregularny hałas w pompie próżniowej - Niesprawność wentylatora

Sprawdź osłonę oraz mocowanie wentylatora

Nadmierne zużycie oleju -  Zapchany zużyty układ odzysku oleju.

Rozmontuj i wyczyść lub wymień układ separacji oleju.

Nadmierny prąd silnika - Brudny filtr oleju Wymień filtr oleju

Pompy próżniowe - lista części zamiennych:

[1 Bearing cover Przykrywa łożyska] [ 2 Bearing type SKF 6202 Łożysko] [3 Left winged flange Lewa krawędź skrzydła] [ 4 o-ring type 2412 Viton Uszczelnienie O-ring] [5 Rotor Wirnik] [6 Blades no 3 Łopatki 3szt.] [7 Stator Korpus pompy] [8 o-ring type 2412 Viton Uszczelnienie O-ring] [9 Wright flange Pokrywa boczna] [10 Bearing type SKF 6202 Łożysko] [11 Oil seal 15x35x7 viton Uszczelnienie] [12 Cooling fan Wentylator] [13 Pump achor base Podstawa pompy] [14 Motor adapter connection Osłona] [15 Elastic coupling Sprzęgło elastyczne] [16 Motor Silnik] [17 Oil level Wziernik poziomu oleju] [18 Oil charge plug Korek spustu oleju] [19 Oil Filter Filtr oleju] [20 Air-filter box basket Uszczelnienie z filtrem] [21 Oil tank Zbiornik oleju] [22 Oil charge plug Korek wlewu oleju] [23 Oil charge copper pipe Miedziana rurka oleju - zasilanie] [24 Oil recovery copper pipe Miedziana rurka oleju – odzysk oleju] [25 Exhaust valve box Zespół zaworowy] [26 Safety valve suport Podstawa zaworu bezpieczeństwa] [27 Safety valve frame Zawór bezpieczeństwa] [28 Exhaust frame Pokrywa] [29 Oil tank plug Pokrywa zbiornika oleju]       

Powiązane strony:

ComFilter KONTAKT (+48) 787 715 251 (+48) 608 106 920 comfilter(at)comfilter.pl
Odwiedź nas na Facebooku comfilter(at)comfilter.pl   KONTAKT  OFERTA  (+48) 787 715 251  (+48) 608 106 920   FAQ polityka prywatności