uszczelnie do pompy próżniowej wodnej,Uszczelnienia mechaniczne do pomp próżniowych z pierścieniem wodnym

Pompy próżniowe powietrza uszczelniane przy pomocy pierścienia (płaszcza) wodnego firmy Finder

pompa z pierścieniem wodnym-powiększ obrazek- idealna do przetłaczania gazów o dużej wilgotności, pompa próżniowa do suszarni drewna,pompa z pierścieniem wodnym-powiększ obrazek- idealna do przetłaczania gazów o dużej wilgotności, pompa próżniowa do suszarni drewna,Pompy próżniowe firmy Finder uszczelniane przy pomocy pierścienia wodnego serii MEX-LEX

Zakres wydajności: 3 do 480 m 3 /h
Uzyskiwana próżnia na ssaniu: do 33 mbar(abs.),
z ejektorem do 10mbar(abs.)

więcej informacji

pompa próżniowa "MONOBLOK" dla mniejszych wydajnaści firmy Finder, Pompy próżniowe firmy Finder uszczelniane przy pomocy pierścienia wodnego serii VPM

PARAMETRY

 • Wydajność: 4 do 105 m3/h
  Próżnia: do 40 mbar(abs.)

Pompa prózniowa z pierścieniem wodnym firmy Finder - powiększ widokPompy próżniowe firmy Fider uszczelniane przy pomocy pierścienia wodnego serii CDS-NP

PARAMETRY

 • Wydajność: 10 do 3800 m3/h
 • Próżnia: do 33 mbar(abs.)
 • z ejektorem: do 10mbar(abs.)

więcej informacji

 Pompy próżniowe firmy finder uszczelniane przy pomocy pierścienia wodnego serii DEX 600-1800

PARAMETRY

 • Wydajność: 400 - 1900 m3/h
 • Próżnia: do 33 mbar(abs.)
 • z ejektorem: do 10 mbar(abs.)

więcej informacji>>>

pompa próżniowa z pierścieniem wodnym firmy Finder dla większych wydajności, Pompy próżniowe firmy Finder uszczelniane przy pomocy pierścienia wodnego serii E

PARAMETRY

 • Wydajność:180 - 26  000 m3/h
 • Próżnia: do 33 mbar(abs.)

pompa próżniowa firmy Finder dla dużych wydajności, Pompy próżniowe firmy Finder uszczelniane przy pomocy pierścienia wodnego serii F

PARAMETRY

 • Wydajność: 2  500 do 30  000 m3/h
 • Próżnia: do 180 mbar(abs.)

więcej informacji>>>

pompa próżniowa serii L-BL2 Gradner Denver - Elmo Rietschle,Zestawy próżniowe ELMO L-BL

 • zakres wydajności 27 do 1200m3/h

więcej informacji>>>

pompa próżniowa ecoseal z zamkniętym obiegiem olejowym, ECOSEAL – pompy próżniowe z zamkniętym obiegiem oleju (pierścieniem olejowym) chłodzone powietrzem

PARAMETRY

 • Wydajność: 25 do 800m3/h
 • Maksymalna próżnia: 10mbar(abs.)
 • Ciśnienie wydmuchu: 1,5 do 2bar

więcej informacji>>>

Do najważniejszych zalet pomp uszczelnianych pierścieniem wodnym należą m.in.:

 • Wysoka jakość wykonania i niezawodność dzięki prostej i zwartej konstrukcji.
 • Możliwość przetłaczanie większości gazów, w tym mieszanin gazów i cieczy, np. bardzo wilgotnego powietrza.
 •  Sprężanie w pompie ma charakter izotermiczny.
 •  Jedyną częścią ruchomą pompy jest wirnik.
 •  Możliwe są inne wykonania materiałowe (Hasteloy, Tytan).
 •  Praca bez oleju - obsługa i konserwacja ograniczone są do minimum, przyjazna dla środowiska naturalnego
 •  Cichobieżność i niski stopień wibracji.

powrót do początku strony

POMPY PRÓŻNIOWE Z PIERŚCIENIEM WODNYM  MEX - LEX zasady użytkowania

Pompy ssące z pierścieniem wodnym - informacje ogólne

 wskazówki niezbędne do zabudowy, pracy i konserwacji pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym typoszeregu MEX-LEX o budowie zblokowanej z silnikiem w wykonaniu standardowym. Dla uniknięcia błędów podczas eksploatacji, warto przestrzegać poniższych zaleceń
Zagrożenia dla obsługi pomp próżniowych MEX-LEX mogą wynikać z następujących przyczyn:
szybko wirujące części
głęboka próżnia
niebezpieczne lub toksyczne ciecze i gazy
.występowanie napięcia elektrycznego
Długotrwałą i bezawaryjną pracę gwarantuje stosowanie tylko oryginalnych części zamiennych

pompa próżniowa z płaszczem wodnym, przepływ czynnika,Pompy próżniowe z pierścienie wodnym - zasada działania

Pompy MEX-LEX pracują na zasadzie pierścienia wodnego. Wirnik pompy osadzony na wałku silnika jest położony ekscentrycznie w komorze pompy. Wprawiony w ruch obrotowy wirnik powoduje powstanie pierścienia cieczy roboczej. Zmiana objętości przestrzeni pomiędzy łopatkami wirnika i pierścieniem powoduje zasysanie i następnie wydmuchiwanie mieszaniny pary i powietrza. Schematyczny widok komory sprężania pompy przedstawiono na rysunek:

Pompy próżniowe z płaszczem wodnym - opis techniczny

Jednostopniowe pompy typu MEX-LEX, o poziomej osi, regulacja za pomocą zaworu szczelinowego, sprężanie za pomocą wirnika położonego mimośrodowo w korpusie zamontowanym na silniku za pomocą dodatkowego kołnierza. Wirnik jest zamontowany suwliwie i możliwa jest regulacja jego położenia. Pompy MEX posiadają zamknięte przyłącze bezpośrednio do kołnierza B5 silnika standardowego. W wersji LEX korpus pompy połączony jest z korpusem łożyskowym do którego montuje się typowy silnik kołnierzowy. Korpus pompy oraz korpus łożyskowy posiada stopy do ustawienia i ustalenia położenia. Uszczelnienie mechaniczne wg normy DIN 24960 jest zamontowane bezpośrednio w piaście wirnika co zabezpiecza wał przed kontaktem z agresywnymi mediami procesowymi. Pompy MEX-LEX nie wymagają smarowania ponieważ oba łożyska silnika i w korpusie łożyskowym pompy są szczelne i smarowane wielosezonowo. Standaryzacja oraz specyficzna pozycja pośród różnych typów pomp wyróżnia modułowa budowa w celu racjonalnej konstrukcji całego typoszeregu i redukcji liczby części zamiennych.

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym - zastosowanie

Pompy MEX-LEX stosuje się gównie w następujących aplikacjach:
zasysanie gazów i próżni z autoklawów i sterylizatorów
pakowanie próżniowe, suszenie i impregnacja
realizacja procesów pod próżnią, zasysanie gazów i pary w przemyśle
chemicznym, spożywczym i winiarskim s
uszenie i transport próżniowy w przemysłach tekstylnym, ceramicznym i perfumeryjnym
odzyskiwanie rozpuszczalników
Zastosowanie jako pompa próżniowa w suszarnia drewna

Cały typoszereg MEX-LEX pomp próżniowych z pierścieniem wodnym może być stosowany do przetłaczania gazów, par i mieszanin parowo-gazowych. Zasysanie następuje w wyniku zmiany objętości wyznaczonej przez konstrukcję zespołu tłocznego i pierścienia cieczy roboczej. Głębokość ciśnienia ssania zależy od prężności par stosowanej cieczy roboczej. Najniższe ciśnienia ssania jest zależne od prężności par cieczy roboczej w konkretnej temperaturze. Wyższe temperatury cieczy roboczej i zasysanego gazu zmniejszają możliwości ssania pomp MEX-LEX. Należy zwrócić uwagę, żeby: przy pracy bez zabezpieczenia antykawitacyjnego z wodą o temperaturze 15 o C jako cieczą roboczą przy odsysaniu suchego powietrza o temperaturze 20 o C nie pracować przy ciśnieniu poniżej 80 mbar abs, aby uniknąć uszkodzeń z powodu kawitacji. Przy wyższych temperaturach cieczy roboczej punkt parowania leży wyżej i wzrasta niebezpieczeństwo kawitacji. ..przy pracy z zabezpieczeniem antykawitacyjnym pompa może pracować z osiągalnym ciśnieniem ssania aż do całkowitego zdławienia. -zastosowanie strumienicy gazowej przed pompą pozwala osiągnąć próżnię o głębokości 10 mbar abs.

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym - OSTRZEŻENIE:

Długotrwała praca przy ciśnieniach poniżej dopuszczalnych przy występowaniu kawitacji powoduje uszkodzenie elementów roboczych pomp. Zastosowanie jako kompresor Pompy MEX-LEX z pierścieniem cieczowym mogą pracować również jako kompresory.

Nominalne parametry pracy zapotrzebowanie energii zależy od ciśnienia ssania lub sprężania.

Zakres osiąganych parametrów pracy określa charakterystyka odpowiednio do wykonania konstrukcyjnego. W uzgodnieniu z producentem, dostawcą pompy mogą być stosowane w specjalnych warunkach przy zachowaniu specjalnych zabezpieczeń, odpowiednio do zamówienia klienta. Jako ciecz roboczą stosuje się przede wszystkim wodę.

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym - gaz i para

Zasysane gazy lub mieszaniny parowo-gazowe nie mogą zawierać ciał stałych. Nieznaczna ilość pyłu lub cieczy niesionych z powietrzem nie stanowi problemu dla pompy z pierścieniem wodnym. Jeżeli zasysany jest gaz lub mieszanina parowo-gazowa o temperaturze powyżej 70 o C zaleca się zwiększenie ilości cieczy roboczej nawet o 50 % odpowiednie zależności. Niewielkie ilości wody w zasysanym powietrzu nie stanowią obciążenia. Przy dużych ilościach wody w zasysanym powietrzu należy stosować wstępny skraplacz.

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym - zasilanie wodą roboczą

Podczas pracy pompy MEX-LEX ciągle musi być doprowadzana woda robocza. Woda nie może zawierać piasku ani innych ciał stałych. Jeżeli woda jest twarda winna być zmiękczona lub pompa musi być okresowo odwapniana. Utrzymanie właściwej ilości wody roboczej zapewnia ustawienie ciśnienia na wlocie ok. 0,5 bar powyżej ciśnienia ssania pompy. Stosowana ciecz musi być odpowiednia do zasysanego gazu, przy czym gęstość cieczy winna wynosić od 800 do 120 kG/m3 a lepkość do 8 cST. ! Niewłaściwe zastosowanie pompy powoduje złe funkcjonowanie i prowadzi do uszkodzenia.

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym - transport

Przed transportem pompy należy sprawdzić:
ciężar pompy z wyposażeniem,
wymiary gabarytowe pompy z wyposażeniem nośność środków transportu.

OSTRZEŻENIE! Pompy należy transportować za pomocą środków transportowych odpowiednich do wielkości i wagi. Zawiesia należy zakładać na elementy pomp posiadające odpowiednią wytrzymałość

Pompy ssące z pierścieniem wodnym - SKŁADOWANIE

Wszystkie pompy MEX-LEX należy chronić przed zanieczyszczeniem wnętrza; wszelkie otworzy winny być zakryte pokrywami lub korkami.
MAGAZYNOWANIE KRÓTKOTERMINOWE ( do 2 miesięcy)
Przechowywać w suchych i niezapylonych pomieszczeniach.
Temperatura otoczenia winna wynosić powyżej 5 o C.
Zasadniczo (co 10 dni) należy obrócić wirujące części, za wiatrak silnika
(MEX i LEX z silnikiem) oraz wał pompy LEX (be4z silnika).
MAGAZYNOWANIE DŁUGOTERMONIWE (powyżej 2-3 miesięcy).
Unieść pompę i opróżnić korpus tłoczny z cieczy.
Napełnić całkowicie pompę środkiem antykorozyjnym aby wszystkie powierzchnie pokryły się filmem ochronnym.
Okresowo wprowadzać środek antykorozyjny do wnętrza (zaleca się olej typu SINTILO R). ..Sprawdzać stan zabezpieczenia antykorozyjnego. ..Rutynowo obracać części wirujące (co 30 dni).

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym  zasady bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do podłączenia i uruchomienia pompy należy zapoznać się z instrukcją obsługi pompy oraz wyposażenia załączonymi do dostawy.
Stosowanie pomp próżniowych MEX-LEX winno być zgodne z warunkami określonymi w dokumentacji technicznej oraz uzgodnionymi warunkami dostawy.
Środki ostrożności zalecane w czasie pracy
-Unikać zamknięcia króćców na wlocie oraz na wylocie pompy.
-Podczas pracy pompy następuje wydzielanie ciepła co powoduje wzrost temperatury gazu i cieczy oraz elementów pompy.
Należy stosować osłony zabezpieczające przed dotknięciem.
-Podczas pracy nie wolno rozłączać rurek z mediami roboczymi.
-Kontrolować wskaźniki pomiarowe parametrów pracy i zabezpieczenia. ! -Kontrolować elektryczne wyposażenie zabezpieczające, czy zgodne i działające.
Chronić pompę przed: -Wstrząsami. -Błędną obsługą. -Unoszenia za elementy wyposażenia. -Ciągłej pracy pod kawitacją. -Niewłaściwego stosowania do wybuchowych i agresywnych gazów i cieczy,  W przypadku awarii sprawdzić wszystkie zabezpieczenia i wskaźniki w zakresie funkcjonowania i działania, uprzednio odłączając napięcie i informując obsługę o takim zamiarze.

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym - instalacja

Pompy wirowe MEX-LEX należy ustawić poziomo na utwardzonej powierzchni i przymocować śrubami za stopy do podłoża. Nie jest wymagany specjalny fundament ani rama fundamentowa.
Przyłączenie Orurowanie Króćce pompy są zabezpieczone pokrywami i korkami.

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zastosowane zabezpieczenia króćców zdjąć bezpośrednio przed podłączeniem rurociągów z mediami. Rurociągi winny być oczyszczone (przedmuchane) przed podłączeniem do pompy. Rurociągi nie mogą obciążać króćców pompy. Aby zwiększyć bezpieczeństwo przed pierwszym uruchomieniem, należy założyć sito rozruchowe na króćcu ssącym, oraz załączyć na chwilę silnik pompy aby sprawdzić prawidłowość kierunku obrotów. Króćce ssący i tłoczny można rozróżnić po oznaczeniu na kołnierzach. Przyłączane rurociągi winny być tej samej średnicy co średnica nominalna króćców i nie powinny obciążać króćców. Rurociąg doprowadzenia cieczy roboczej przyłączyć w punkcie na korpusie pompy. Skomplikowane układy rurociągów na ssaniu lub tłoczeniu może generować problemy w pracy pompy. Rurociągi winny być ułożone tak aby kompensowały się naprężenia termiczne. Pionowa sekcja w linii tłoczenia winna znajdować się około 1m ponad pompą, aby możliwy był grawitacyjny spływ odseparowanej cieczy do korpusu pompy.

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym - podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne pompy może być dokonane wyłącznie przez uprawniony i przeszkolony personel; należy dokonać tego wg instrukcji pompy i zastosowanego silnika. Sprawdzić dane silnika podane na tabliczce znamionowej, czy są zgodne z parametrami sieci zasilającej. W przypadku trójfazowej sieci zasilającej sprawdzić napięcia każdej fazy, czy są identyczne. Poluzować śruby w skrzynce zacisków, rozpoznać i ułożyć przewody elektryczne wg schematu starannie dokręcić śruby zacisków. Zaleca się zastosować wyłączniki termiczne oraz zabezpieczenia silnika przed spadkiem lub zanikiem napięcia. Właściwe wielkości nastaw podano na tabliczce znamionowej silnika.

UWAGA! Przewód zabezpieczający należy połączyć z zaciskiem na masie silnika.

Pompy ssawne z pierścieniem cieczowym - układ zasilania cieczą roboczą

Bezpośrednio z sieci

W standardowym wykonaniu instalacji pompy dostarcza się świeżą ciecz roboczą w sposób ciągły. W takim wykonaniu zanieczyszczenie gazu ma niewielki wpływ na pracę pompy, ponieważ stale wymieniana woda spłukuje zanieczyszczenia. Również porywanie mgły wodnej przez suchy gaz jest równomiernie uzupełniane. Wydmuchiwane powietrze unosi pył wodny. Można stosować separator dla osuszenia powietrza, skąd odseparowana woda może być odprowadzona grawitacyjnie do pompy. Zaleca się aby ciśnienie wody na wlocie do pompy wynosiło około 0,5 bar ponad ciśnienie tłoczenia.

Częściowa recyrkulacja

W tej konfiguracji głównym celem jest zaoszczędzenie zużycia świeżej wody roboczej. Podczas pracy pompy woda ulega ogrzaniu. Następuje również stopniowe zwiększenie zanieczyszczenia cieczy roboczej. Aby zmniejszyć odparowanie i stopień zanieczyszczenia część wody z separatora odprowadza się do kanalizacji podaje się świeżą wodę, natomiast ubytek uzupełnia się świeżą zimną wodą. Ilość świeżej wody zależy od warunków ( normalnie dochodzi do 50 % ). Jeżeli świeża woda jest podawana do pompy to ciśnienie winno mieć wartość o 0,5 bar powyżej ciśnienia tłoczenia.

Układ zasilania wodą z recyrkulacją

W tej konfiguracji celem jest uniknięcie strat przetłaczanego gazu lub układ wody roboczej musi być zamknięty z uwagi na zanieczyszczenia chemiczne. Chodzi o wyeliminowanie strat do otoczenia oraz zanieczyszczenie otoczenia. Ciecz robocza przepływa z pompy do separatora, skąd powrót do pompy następuje przez wymiennik ciepła, gdzie woda zostaje schłodzona do wymaganej temperatury. Jeżeli opory przepływu przez wymiennik są znaczne należy zastosować w układzie pompę recyrkulacyjną.

Pompy ssące z pierścieniem wodnym - wyposażenie dodatkowe

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne założenie uszczelek kołnierzy aby uniknąć zakłóceń pracy pompy. -Zawór zwrotny montuje się na króćcu ssącym, jeżeli pompa pracuje jako próżniowa, aby wykluczyć zassanie cieczy do układu próżniowego, co uniemożliwia ponowne uruchomienie po zatrzymaniu pompy. -Separator cieczy stosuje się po tłocznej stronie pompy, aby oddzielić porywaną ciecz i zawrócić do pompy. Separator może być zamontowany bezpośrednio na króćcu tłocznym, aby ciecz spływała przez króciec do pompy. Normalnie separator montuje się ponad pompą, skąd ciecz specjalnym przewodem doprowadza się do odpowiedniego przyłącza w korpusie pompy. -Wymiennik ciepła, stosuje się, gdy ciecz robocza jest zawracana do pompy i podczas pracy ulega ogrzaniu. Wymiennik ciepła montuje się na powrocie cieczy roboczej do pompy. -Pompa recyrkulacyjna zwykle jest montowana razem z zaworem zwrotnym, dopasowanym do rurociągu tłocznego spełniającym również funkcję regulacji przepływu. -Manometr montuje się na tłoczeniu pompy recyrkulacyjnej w celu regulacji ilości wody roboczej. Obok manometru można zamontować miernik przepływu oraz czujnik przepływu dla pełnej kontroli pracy układu. -

Zawór antykawitacyjny stosuje się celu zapobieżeniu występowania kawitacji która prowadzi do uszkodzenia pompy. Zawór antykawitacyjny jest montowany w odpowiednim miejscu na korpusie pompy i jest połączony z separatorem. -Należy unikać całkowitego zalania wnętrza pompy cieczą roboczą. Podczas przerwy w pracy pompy próżniowej należy zatrzymać również pompę recyrkulacyjną. -Kompletna instalacja do toksycznych i niebezpiecznych gazów i cieczy winna być normalnie wyposażona w , kontrolne i regulacyjne rejestratory i wskaźniki poziomu, wielkości przepływu, ciśnienia we wszystkich punktach krytycznych wraz z niezbędną armatura instalacyjną.

Strumienica gazowa (inżektor) jest montowana na ssaniu pompy w celu pogłębienia próżni. Strumienica nie absorbuje dodatkowo energii. Wymaga instalacji zwykle w pozycji poziomej.

UWAGA: podczas pracy ze strumienicą należy zaślepić zabezpieczenie antykawitacyjne.

OSTRZEŻENIE!

Gaz napędowy strumienicy nie może zawierać rozpylonej cieczy! Aby skrócić czas uruchomienia pracy strumienicy stosuje się by-pass z zaworem odcinającym; przy ciśnieniu 50 mbar abs. zawór odcinający zamyka obejście i strumienica zaczyna pracę. 

Uruchamianie pompy próżniowej - czynności sprawdzające

Przed pierwszym uruchomieniem pompy należy dokonać czynności sprawdzających:

Czy zawór na tłoczeniu pompy jest otwarty.

Czy podłączone jest doprowadzenie cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem,

lub ustawiony jest odpowiednio regulator poziomu.

Uruchomić na chwilę silnik aby sprawdzić prawidłowość obrotów pompy. Jeżeli kierunek nie jest zgodny ze strzałką na korpusie pompy, należy zamienić dwa przewody w skrzynce zacisków silnika.

Pompa próżniowa z pierścieniem wodnym - uruchomienie

Przed samym uruchomieniem otworzyć zawory na ssaniu i na tłoczeniu pompy. W tym samym czasie uruchomić pompę recyrkulacyjną.

Zaraz po uruchomieniu wyregulować dopływ cieczy roboczej.

Otworzyć przepływ wody chłodzącej na dopływie do chłodnicy i wyregulować do warunków specyfikacji.

Sprawdzić parametry pracy silnika elektrycznego.

Sprawdzić czy pompa nie wydziela nadmiernego hałasu oraz drgań.

W przypadku stwierdzenia niedostatków w działaniu, należy zatrzymać pompę i sprawdzić przyczynę niedomagania. Podczas normalnej pracy pompy należy okresowo kontrolować podstawowe parametry pracy, jak ciśnienie ssania, ciśnienie tłoczenia, działanie zaworów regulujących próżnię lub ciśnienie tłoczenia, poziom cieczy w separatorze, przepływ cieczy roboczej, pobór mocy przez silnik.

NIE WOLNO URUCHAMIAĆ POMPY, GDY BRAKUJE CIECZY ROBOCZEJ!  PRZED URUCHOMIENIEM POMPY SPRAWDZIĆ CZY INSTALACJA JEST
PRAWIDŁOWO POŁĄCZONA MECHANICZNIE I ELEKTRYCZNIE.

Pompa próżniowa z pierścieniem wodnym - zatrzymanie

Zatrzymanie pompy przez wyłączenie silnika oraz wyłączenie silnika pompy recyrkulacyjnej i zamknięcie odpowiednich zaworów wymiennika ciepła. W przypadku zatrzymania pompy i obecności ciśnienia przed pompą poniżej 100 mbar, ponowne uruchomienie jest możliwe dopiero po wyrównaniu ciśnienia
wewnątrz pompy. Nie jest to konieczne jeżeli zastosowano w pompie zawór antykawitacyjny. Wyłączenie okresowe Jeżeli przewiduje się dłuższy okres wyłączenia pompy (np. 2 miesiące), wymagane jest aby koniecznie opróżnić pompę, pompę recyrkulacyjną oraz wymiennik z cieczy roboczej. Usunąć korki znajdujące się w korpusie pompy aby całkowicie usunąć ciecz z pompy. Ta procedura jest wymagana gdy konieczne jest zakonserwowanie wnętrza przed korozją. ! Jeżeli ciecz robocza jest zaklasyfikowana do niebezpiecznych to obowiązkowo wnętrze pompy należy przepłukać odpowiednią cieczą neutralizującą. Podczas płukania należy obracać wirnik pompy.

PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI UŻYTKOWNIK WINIEN UPEWNIĆ SIĘ, ZE USUNIĘTA CIECZ ROBOCZA NIE STANOWI ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA OSÓB ANI PRZEDMIOTÓW.

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym - konserwacja

Jeżeli pompa pracuje w prawidłowym zakresie parametrów, oraz ciecz nie ulega zanieczyszczeniu pyłem z przetłaczanego gazu pompa MEX-LEX nie wymaga częstej konserwacji. Personel odpowiedzialny za pracę instalacji powinien rutynowo sprawdzać pracę pompy zgodnie z procedurami. Zaleca się starannie sprawdzać uszczelnienie mechaniczne czy nie wystąpiły przecieki, lub czy nie pojawił się nadmierny hałas lub drgania pochodzące z pompy lub silnika co ma wpływ na większy pobór mocy i nieregularny mierzony prąd silnika. Jeżeli cieczą robocza jest woda, wewnątrz pompy może osadzać się kamień kotłowy, co powoduje wzrost obciążenia silnika. Najczęściej wykonywane zabiegi podczas obsługi pompy: wymiana uszczelnienia mechanicznego, mycie wnętrza pompy, wymiana łożysk. Przed każdą czynnością demontażu i montażu pompy należy zapoznać się z instrukcją

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym - usuwanie usterek.

Problemy w eksploatacji i usuwanie usterek próżniowych
Silnik stoi, brak odgłosu - Przerwa w zasilaniu Usunąć przerwy na zasilaniu; sprawdzić bezpieczniki, zaciski, przewody,
Silnik stoi, brzęczenie - Przerwa w zasilaniu jednej fazy J. w.
Wirnik zablokowany  - Odwapnić pompę ELMO-F Lub odwodnić i wypłukać pompę Sprawdzić i ustawić wirnik pompy
Usterka wirnika - Wymienić wirnik silnika
Usterka łożysk -  Wymienić łożyska
Wyłącznik wyrzuca -  Zwarcie uzwojeń Skontrolować uzwojenia załączeniu silnika,
Przeciążony silnik -  Zdławić przepływ
Za duże przeciwciśnienie  - Obniżyć opory
Duża ilość wody w medium - Odseparować wodę przed pompą 
Zablokowana pompa J. wyżej
Za duży pobór prądu - Odłożone wapno lub osad Odwapnić i oczyścić pompę 
Pompa nie osiąga próżni Brak cieczy roboczej - Zapewnić odpowiednią ilość cieczy
Nieszczelność w instalacji - Uszczelnić instalację
Zły kierunek obrotów - Zmienić kierunek obrotów
Pompa osiąga za małą próżnię - Pompa jest za mała

Złomowanie i likwidacja pompy

Zużytą pompę po wycofaniu z eksploatacji należy złomować i zlikwidować zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Obowiązkowo wnętrze pompy winno być oczyszczone z niebezpiecznych substancji przez użytkownika, aby wyeliminować potencjalne zagrożenie dla zdrowia innych osób oraz dla środowiska. Likwidację pompy należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami ochrony środowiska.

pompy do próżni, kompresory do powietrza,pompy do próżni,pompa próżniowa olejowa, specjalna do ciężkich warunków pracy w przemyśle, firmy Finder,Pompy prózniowe z pierścieniem wodnym firmy Finder dla znacznych wydajności,Pompy prózniowe z pierścieniem wodnym firmy Finder dla znacznych wydajności,Pompy prózniowe z pierścieniem wodnym firmy Finder dla znacznych wydajności,Pompy prózniowe z pierścieniem wodnym firmy Finder dla znacznych wydajności,Pompy prózniowe z pierścieniem wodnym firmy Finder dla znacznych wydajności,pompy próżniowe z pierścieniem wodnym firmy Finder,

top

powrót do menu pompy próżniowe

ComFilter KONTAKT (+48) 787 715 251 (+48) 608 106 920 comfilter@comfilter.pl OFERTA

Odwiedź nas na Facebooku comfilter@comfilter.pl   KONTAKT  OFERTA  (+48) 787 715 251  (+48) 608 106 920   FAQ polityka prywatności