zbiorniki kompensacyjne (wyrównacze) do sprężonego powietrzaZbiorniki i aparaty odbiorowe dla przemysłu

 • chemicznego
 • kosmetycznego
 • spirytusowego
 • przemysł farbiarsko-lakierniczy
 • przemysł petrochemiczny
 • przetwórstwa owocowo - warzywnego
 • przemysł spożywczy
 • piwowarski
 • winiarski

Urządzenia technologiczne:

 • zbiorniki ciśnieniowe
 • reaktory chemiczne
 • zbiorniki magazynowe
 • mieszalniki
 • zbiorniki procesowe
 • krystalizatory
 • zbiorniki sprężonego powietrza
 • kondensatory
 • filtry
 • wymienniki ciepła
 • kolumny
 • silosy
 • zasobniki

Zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza

 Oferowane przez nas zbiorniki posiadają wszystkie wymagane certyfikaty dopuszczające do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej

zbiorniki kompensacyjne (wyrównacze) do sprężonego powietrzaZbiorniki wyrównawcze

 •  pionowe (zwykłe i ocynkowane)
 •  poziome (zwykłe i ocynkowane)
 •  zakres pojemności: 0,25 do 20,0 m3
 •  Typoszereg ciśnień:

 • 0,9; 1,0; 1,1; 1,25; 1,4; 1,5; 1,6; 2,5; 4,0; 4,5MPa

    Istnieje możliwość zamówienia zbiornika wraz z niezbędną armaturą  (zawory bezpieczeństwa, manometry...- również z potrzebnymi certyfikatami).

WIĘCEJ NA TEMAT ZBIORNIKÓW>>

Zbiorniki ciśnieniowe do sprężonego powietrza, zbiorniki kompensacyjne

Zbiorniki wyrównawcze sprężonego powietrza montowane za sprężarkami

i inne urządzenia zabudowane w instalacji sprężonego powietrza:

[sprężarki]  [filtry]  [osuszacze]  [zawory spustowe] [separatory]

  Aby była możliwa prawidłowa praca sprężarki konieczne jest zastosowanie zbiorników kompensacyjnych. Wielkość zbiornika winna być dobrana odpowiednio do wielkości sprężarki. Przy czym zbiornik nie stanowi magazynu sprężonego powietrza (za wyjątkiem szczególnych  wymagań technologicznych)

Zbiorniki muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, (w Polsce)  wydane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. Obowiązujące dyrektywy to  Nr 87/404/EWG lub 97/23/WE

więcej informacji>>>

tu należy zabudować automatyczny zawór spustowy kondensatu, zbiornik ciśnieniowy, kompensacyjny do instalacji sprężonego powietrza, stojący, Zbiorniki podlegają odbiorowi przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego.

miejsce zainstalowania zbiornika w instalacji sprężonego powietrzarozmieszczenie elementów instalcji - sprężarki, osuszacze, filtry, spusty kondensatu, separatory oleju i wody,

    W związku z tym zbiorniki kompensacyjne muszą być wykonane zgonie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach.

Podstawowa armatura w jaką jest wyposażony zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza >>>>>

 

W zbiorniku ciśnieniowym wydziela się znaczna ilość kondensatu. Jest to proces ciągły, a więc okresowe ręczne otwieranie zaworu spustowego nie rozwiązuje problemu. Dlatego proponujemy zabudowanie:

 automatycznych zaworów spustowych.

ComFilter KONTAKT (+48) 787 715 251 (+48) 608 106 920 comfilter@comfilter.pl OFERTA

Odwiedź nas na Facebooku comfilter@comfilter.pl   KONTAKT  OFERTA  (+48) 787 715 251  (+48) 608 106 920   FAQ